Nagrody i rekomendacje

  • Nagrody i rekomendacje
  • Nagrody i rekomendacje

Europejska Unia Reklamy Otwartej sp. z o.o.istnieje od 1999 roku i zajmuje się działalnością promocyjną: budowanie strategii promocji dla przedsiębiorstw i organizacji non-profit, kampanie reklamowe, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama zewnętrzna, reklama bezpośrednia, działania public relations, działalność poligraficzna, budowanie baz danych, mailing, pomiar efektywności działań różnymi metodami, badanie znajomości marki.